Vigrid Nettverket
Nordisk Religion og Samfunn
Åsatro - Odinisme


Vigrid
Nordisk Religion og Samfunn
Solidaritet - Frihet - TrygghetVi har fått tilbake kontrollen med det opprinnelige Vigrid-domenet vårt og overført alt stoff fra denne nettsiden tilbake igjen dit. Venstreklikk på logoen over for å komme dit:)


Konfirmasjoner på Hunn-feltet
Søndag 7. mars 2010

Alle årstider har sin sjarm og sine positive sider. Nå i mars er luften klar, snøen ligger fremdeles dyp og hvit og solen har klatret så høyt på himmelen at den gir både lys og varme. I tillegg kommer snørefleksen og tar oss ut av vintermørket. To menn ønsket å bekrefte sin tilhørighet til sitt folk og til det valgte vi det kjente Hunnfeltet ved Fredrikstad.

På sletten og oppover den slake skråningen mot bygdeborgen Ravneberget, som har gitt navn til hele regionen og byen Sarpsborg, ligger steinsirklene tett i tett. Området kalles med rette for "Tingstedet". I en flott 11-steiners ring tråkket vi plass i en halv meter snø og gjennomførte seremoniene.

På bildet til venstre ser vi kniven (på hoften) som er overrakt som symbol på inngangen til voksen alder og dermed rett (og plikt) til å bære våpen offentlig. Det vil si, den retten gjelder ikke lenger, men det skal vi en dag forandre på. Et våpenløst folk vil nemlig uten unntak bli gjort til slaver av herskerklassen.


Oppgave om rasistiske ytringer


-----Original Message-----
From: Xxxxxxxxx Xxxxxx
To: tvedt@mail.com
Sent: Tue, Mar 2, 2010 1:08 am
Subject: Skole oppgave

Er ikke sikker på om dette er noe dere kan svare på, men gir det et forsøk siden det er en såppas stor oppgave jeg har på skolen og finner ikke noe særlig info på nett. Skal skrive en artikkel på 3 sider og lurte på om dere har noe å tiføye her.

Skal rasister ha rett til å ytre seg, til å demonstrere? Bør rasediskriminerende ytringer få komme til utrykk offentlig, eller bør de straffes?

Hei Xxxxxxxxx

Dette er en såkalt drøftingsoppgave hvor man skal argumentere for og imot spørsmålene som er stilt. Det eneste jeg kan svare på er at i et demokratisk samfunn med ytringsfrihet skal selvsagt alle parter ha like rett til å ytre seg uansett hvilke spørsmål og problemstillinger det dreier seg om.

Vi skal også huske at rase er det grunnleggende begrep i Naturen og at et folk må ha som første prioritet å beskytte seg selv og sine egne gener for å sikre maksimal spredning av dem. Det er Naturens grunnlov og derfor er vi skapt slik vi nå engang er. Rasisme sett på denne bakgrunnen er den viktigste mekanismen et folk har for å realisere Naturens mening med sin egen tilværelse.

I Norge er dette snudd på hodet av en fremmed innflytelse på den makteliten som har tilrevet seg kontrollen over samfunnet vårt og går inn for å utrydde oss som etnisk enhet gjennom masseinvasjon av rasefremmede med påfølgende raseblanding. To av de viktigste elementene i denne utryddelsesprosessen er at makthaverne har gjort et politisk vedtak om at begrepet rase ikke eksisterer. Deretter har de vedtatt lover som kriminaliserer vår forsvarsmekanisme mot genetisk utryddelse. Med andre ord foregår det et bevisst og planlagt folkemord på oss.

Mot en slik bakgrunn må du også se den oppgaven du har fått og ordlyden i den. Skolesystemet er det viktigste redskapet de antihvite folkemorderne som har den politiske makten bruker for å hjernevaske fremtidige generasjoner til å akseptere sin egen etniske undergang. De har lykkes så bra med dette at mange etnisk norske ungdommer melder seg inn i organisasjoner som kommunistfronten SOS Rasisme og deltar aktivt i kampen mot sin egen rases eksistens.

Dette er en atferd som kan kalles mental sykdom av typen selvskading og kan sees på som et syndrom man kaller "Stockholmsyndromet". Det går ut på at gisler forelsker seg i eller identifiserer seg med dem som har makten over dem selv om det truer deres eget liv. I stor målestokk er hvite folks antihvite rasistiske virksomhet en slik mental sykdom som er påført dem av de politiske makthaverne og indoktrinert dem gjennom skolegang, studier og medier. Tilpasser du deg ikke angripes du med vold og såkalte verbale køller merket rasist, nazist og høyreekstrem.

Hvis du nå ser på ordlyden i oppgaven din ser du at selve formuleringen forutsetter at rasister og rasistiske ytringer er negative og i utgangspunktet straffbare. Dette er en typisk hjernevaskingstaktikk og gjør at ditt svar egentlig er likegyldig. Autoriteten har gitt deg beskjed om hvilke holdninger du skal ha til spørsmålet og det er hovedhensikten med oppgaveformuleringen. Og forsåvidt hele skolegangen din.

Det var noen av mine tanker rundt temaet og du får ha lykke til med besvarelsen:)

Tore


Religiøs Nordisk vekkelse til våren?

La oss bygge et nordisk samfunn ut av ruinene på det samfunnet som nå forvitrer under benene våre. Ingenting kan redde det bestående i å fortsette. En feministisk sort åndspest, kristendommen, har spilt fallitt og blir feid av banen. Fra toppen av erobrer jødiske krefter og deres Kaballah, New Age og HoloCa$h terreng mens Islam erobrer gutter og jenter av nordisk ætt som bare ikke orker mere hetsing, vold og voldtekter.

Mot dette stiller vi i Vigrid Nettverket til felts med våre seremonier og opplegg for lederassistert nettverksorganisering. Til venstre er et maleri av goterhøvdingen Thor som knuser vårt folks fiender på hærferd med sitt gotiske folk. Geitene er symbolsk for Goterne eller Gudene som de ble hetende. Mitt fornavn er Tore og det betyr "den som hører Tor til". Et svært så dekkende navn.

At jeg nå er pensjonert og tilbaketrukket betyr faktisk at jeg har mere tid for dere som vil gjøre en innsats. Ingen har en mere allsidig fronterfaring enn meg i denne eksistenskampen og det skal være meg en stor glede å svinge hammeren i seremonier når snøen har gått. Meld fra slik at vi kan planlegge en eller flere seremoniturer når våren er her for fullt. Hvorfor skal vi være dårligere enn muslimene som har sin vekkelsesbølge i Oslo nå? Se link om det under:

Muslimsk vekkelsesbølge i Oslo


Seremonier


Ung mann i tyveårene gjort skiri på Hunn-feltet i Fredrikstad
Søndag, 6. desember 2009

Mellom Skjeberg og Fredrikstad krysser vei nr 110 seg frem mellom gårder, moderne boligfelt og eldgamle fortidsminner i slik mengde at veien offisielt er døpt og skiltet som Oldtidsveien. Neste gang du kjører forbi på vei til Sverige for Harryhandel eller andre ærend så ta deg et par timer og besøk noen av herlighetene. Ja, for herligheter er det.

Denne milde forvinterkvelden besøkte vi Hunn-feltet i Skjærvika og gjorde en ung mann skiri inne i en av de flott steinsirklene. Det sentrale Hunn-feltet strekker seg oppover en skråning fullsatt med steinsirkler av forskjellig størrelse og mektighet. Det er kort vei fra egen parkeringsplass og lett tilgjengelig til fots.

Her bodde våre forfedre og her holdt de sine religiøse seremonier hvor vi som var av Mann's ætt ble gjort skiri og fikk tittelen "menneske". Den gang som i dag. Idag følger vi i deres fotspor og vekker vår gamle kultur og ritualer til live igjen. Vi kan ikke se noen bedre måte å hedre vår evige slekt på og det strevet de har gjennomlevd for at vi skal ha et liv og en egen kultur vi er ett med og som har utspring i våre egne gener og nedarvete erfaringer. Si fra når du føler at din tur er kommet til å manifestere din plass i våre nordiske generasjoners livsløp.


To unge menn gjort skiri i Stavanger

Vi lar bildet over tale sitt eget visuelle språk til oss og i all sin mektighet minne oss om at et folks historie må beskyttes og sikres gjennom sverdenes kraftfulle tale. Det er gått over 1000 år siden slaget i Hafrsfjord sto og bar bud om den kommende rikssamlingen hvor vi som folk kunne sikre vår eksistens og la slekter følge slekters gang.

Solid støtt ned i det norske grunnfjellet står de tre sverdene og minner oss om at kun ved evig kamp kan vi sikre vårt folks eksistens. Et folks krigerske dyd sammen med moderne våpen og vilje og evne til å bruke dem er den eneste sikkerheten og beskyttelsen vi har. Dette budskapet har vår profesjonelle fotograf klart å formidle i bildet over.

I dette billedlige og tidløse budskapet smelter vi mennesker inn i evigheten ved foten av sverdene hvor vi gjorde to av områdets unge menn skiri med hjelp av en lokal ung dame som seremonipike.